Vrchní referent/rada - sociální pracovník/pracovnice (Hranice)

Úřad práce České republiky nabízí v Hranicích volnou pracovní pozici "Vrchní referent/rada - sociální pracovník/pracovnice". Nástupní mzda je 25 890 – 36 870 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent/rada - sociální pracovník/pracovnice
Obor(y):
Služby, Zdravotnictví
Obec:
Hranice
Mzda:
25 890 – 36 870 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399
75301

Další informace o volném místu

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to po dobu dočasně nepřítomného zaměstnance - zástup za RD.

Náplň práce:
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- zajišťování agendy dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením
a plnění úkolů a povinností vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poskytování základního i odborného sociálního poradenství v oblasti nepojistných sociálních
dávek a sociálních služeb, provádění sociální práce v rozsahu platné legislativy v oblasti
nepojistných sociálních dávek.
- vyřizování věcí ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných
postupů (např. opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování,
kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení,
sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, jakož i o jiných úkonech ve styku
s účastníky správního řízení, vyřizování stížností a oprav). Posuzování podkladů pro správní
řízení a provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci,
- provádění sociálních šetření a místních šetření pro účely nepojistných sociálních dávek,
- zpracovávání a kontrolování oprávněnosti výplaty a podmínek pro pokračování výplaty
dávek.


Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. července 2024,
tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4,
779 00 Olomouc
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID a2azprx
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/74158-78099807“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Poznámka:
Plné a platné znění podmínek pro účast na výběrovém řízení a bližší informace jsou uveřejněny na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Iva Arganová
telefon: 950 155 610
email: iva.arganova@uradprace.cz

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Hranice
Hranice
75301


Poslední změna: před 1 týdnem